Kontakt:
info@9miestne.sk
0910 131 314

Korešpondenčná adresa:
Jilemnického 2
Martin, 03601

Nemáme prevádzku. Prenájom vozidiel realizujeme v Martine a okolí.

Fakturačné údaje:
Zuzana Gašparová
Nábrežná 3465/15
Vrútky 03861

IČO: 44789840
DIČ: 1076289731
Neplatca DPH

IBAN: SK56 0200 0000 0023 4829 3958 – VÚB
BIC: SUBASKBX

Číslo živnostenského registra: 550-21032, Martin

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79, Žilina 1

e-mail: za@soi.sk