Minimálny vek vodiča a potrebné doklady: 21 rokov a platný VP sk. B aspoň 1 rok, ak bol VP vydaný mimo územia EÚ, treba predložiť medzinárodný VP, platný občiansky preukaz, v prípade cesty do krajiny mimo EÚ aj platný cestovný pas

Právnická osoba: kópia výpisu z obchodného registra, platný OP a VP osoby, ktorá bude auto používať, zmluvu o prenájme podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním poverená osoba

Zahraničie: možnosť použiť auto len v rámci Európy

Rezervácia: kedykoľvek, pokiaľ je vozidlo k dispozícii, môžete si ho prebrať v ten istý deň

Storno poplatok: storno poplatok pri zrušení rezervácie menej ako 24 hod pred termínom

Platobné podmienky: Celková cena a depozit sa uhrádza hotovosťou pri podpise zmluvy alebo vopred prevodom na účet

Účtovanie a pokuty:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od požičania vozidla. Za prekročenie výpožičky o viac ako 1 hod je účtovaná ďalšia denná sadzba vo výške 70 eur.

Tankovanie: Prenajímame vozidlo s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok 1,8 €/l. Tento poplatok zohľadňuje aj manipulačné náklady na dotankovanie.

Cena zahŕňa povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, spoluúčasť pri nehode zavinenej nájomcom 5 % a min 166,- EUR, slovenská ročná diaľničná známka, nezahŕňa však pohonné hmoty, náplne a kvapaliny, ktoré počas použitia vozidla je nutné dopĺňať: voda do ostrekovačov, voda do chladiča/chladiaca kvapalina, olej do motora. Vozidlo je pred začatím prenájmu skontrolované, náplne sú doplnené.

Pokuta za nevrátenie dokladov od vozidla (stratu, zabudnutie) do 24 hodín je na základe platných zmluvných podmienok 150,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kľučov od vozidla (stratu, zabudnutie) je na základe platných zmluvných podmienok 150,- EUR.

Pokuta za nevrátenie kompletnej povinnej výbavy je na základe platných zmluvných podmienok 60,- EUR.

Pokuta za nevrátenie zapožičaných doplnkov do 24 hodín od vrátenia vozidla je na základe platných zmluvných podmienok 100 – EUR/ks.

Vratný depozit: 200,- EUR

Doplnky do auta: reťaze, autosedačka, navigácia, vysávač, autochladnička, ..za poplatok (v cenníku)

Ďalší vodič: 0,- EUR

Obojstranne podpísaná zmluva o prenájme vozidla

Pristavenie vozidla: v Martine – bez poplatku, mimo MT na základe dohody

Vrátenie vozidla: v Martine

Denný limit pri zapožičaní auta: 400 km/deň

Kilometre nad limit: 0,10/km

Možnosť prenajať auto na komerčné účely na základe dohody (na tieto sa nevzťahuje poskytnutie občerstvenia a vody)

Negarantujeme, že Vami vybrané vozidlo bude k dispozícii.

Spracúvanie osobných údajov a informácii pri prenájme

Zmluva o prenájme vozidla

Prejsť na rezerváciu