Kontakt:
zuzana@9miestne.sk
0949 566 526

juraj@9miestne.sk
0910 131 314

Korešpondenčná adresa:
Jilemnického 2
Martin, 03601

 

Fakturačné údaje:
Zuzana Gašparová
Alžbetin Dvor 582
Miloslavov 900 42

IČO: 44789840
DIČ: 1076289731
Neplatca DPH

IBAN: SK56 0200 0000 0023 4829 3958 – VÚB
BIC: SUBASKBX

Číslo živnostenského registra: 550-21032, Senec

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

e-mail: ba@soi.sk