Obsah krytia poistenia AutoCare 2.0 od Europ Assistance:
Limit 3 000 € kryje následujúce služby:
■ informačné služby 24/7 – od vyhľadania servisu až
po telekonferenciu s technikom
■ asistencia pri nehode, poruche či defekte vrátane prípadného
vyslobodenia vozidla
■ odtiahnutie vozidla do servisu a náhradná doprava pre posádku
■ uschovanie vozidla až na 5 dní, pokiaľ je cieľový servis zatvorený
■ ubytovanie, odvoz cestujúcich alebo náhradné vozidlo pri dlhšie
trvajúcej nepojazdnosti
■ odtiahnutie vozidla zo zahraničia späť do Slovenskej republiky
■ zaistenie náhradného vozidla pre návrat do Slovenskej republiky
■ doručenie hotovosti na úhradu opravy či pokuty v zahraničí
■ zaistenie cesty na vyzdvihnutie vozidla v zahraničnom servise

www.auto-care.sk

Brožúra o asistenčných službách AutoCare 2.0.